MENU ΠληροφορίεςΌροι και Προϋποθέσεις χρήσης www.stampamania.gr


•    Γενικά
H stampamania.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα καθώς και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτερας βίας ή τυχόν τεχνικών και τυπογραφικών λαθών, που είτε δεν μπορούν να προβλεφθούν είτε έχουν προκύψει ακούσια.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην www.stampamania.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

•    Υποχρεώσεις των Χρηστών
Οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του stampamania.gr υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά στην μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Συγκεκριμένα, δεσμεύονται ότι σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο δε θα προβούν ούτε στη δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει «ιούς» ή/και «κακόβουλο» κώδικα οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ή μη βλάβη στην ορθή και συντονισμένη λειτουργία του συνόλου του λογισμικού που είναι προσβάσιμο μέσω του www.stampamania.gr, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τις περιοχές αλληλεπίδρασης και γενικότερα την διαδικτυακή πύλη της εταιρείας αλλά ούτε και σε ενέργεια που κατά την κρίση της εταιρείας εκθέτει την ίδια ή κάποιον από τους πελάτες της σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης του παραπάνω λογισμικού αντίθετης με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την stampamania.gr για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

•    Σύνδεσμοι προς Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών
Ενδέχεται η www.stampamania.gr να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών της.

Επισημαίνεται ότι οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι παραπάνω σύνδεσμοι αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την www.stampamania.gr, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε και για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου τις οποίες αυτοί ακολουθούν.
Εάν ο χρήστης της πύλης www.stampamania.gr αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

•    Χρήση Stabissimo Designer
Κατά τη χρήση του αλληλεπιδραστικού λογισμικού το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της πύλης www.stampamania.gr, ο χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται σχετικά να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
1) χρήση της περιοχής αλληλεπίδρασης για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία,
2) δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων,
3) δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως αυτό καθορίζεται κατά την κρίση της εταιρείας,
4) παραποίηση της ταυτότητας του.

•    Cookies
Η www.stampamania.gr χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, στην προσπάθειά της να αναβαθμίσει τη διαδικτυακή σας εμπειρία καθώς και να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων της.

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων μορφής .txt που περιέχει μια συμβολοσειρά χαρακτήρων το οποίο μεταφέρεται από ένα διαδικτυακό τόπο στον υπολογιστή σας εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την δυνατότητα του περιηγητή που χρησιμοποιείτε να δέχεται cookies.

Ένα cookie δεν έχει τη δυνατότητα να καταγράψει σε καμία περίπτωση προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή να διαβάσει αρχεία cookies τα οποία έχουν δημιουργηθεί από άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Ο διαδικτυακός τόπος της stampamania.gr αποστέλλει cookies όταν τον επισκέπτεστε, κάνετε αγορές, ζητάτε ή εξατομικεύετε πληροφορίες.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας, ώστε να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Σε περίπτωση που έχετε ρυθμίσει τον περιηγητή σας έτσι ώστε να απορρίπτει όλα τα cookies, για τεχνικούς λόγους ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή κάποιες από αυτές να μη λειτουργούν κατά τον επιθυμητό και εύλογο τρόπο.

•    Λανθασμένες τιμές Προϊόντων
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές και στα χαρακτηριστικά των προϊόντων της. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας προτού προβείτε στην παραγγελία του προϊόντος για την πρόληψη τυχόν λαθών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν στην αδυναμία περάτωσης της παραγγελίας από τη στιγμή που οι τιμές των προϊόντων από τα οποία αυτή αποτελείται δεν ανταποκρίνονται στις τιμές αυτών όπως η εταιρεία είχε αρχικά την πρόθεση να αναρτήσει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.

•    Επιστροφή προϊόντων
Οι επιστροφές προϊόντων γίνονται αποδεκτές σε περιπτώσεις όπου τα προϊόντα είναι ελαττωματικά. Πιο συγκεκριμένα, η stampamania.gr αναλαμβάνει την αντικατάσταση και επαναποστολή του συγκεκριμένου προϊόντος επιβαρύνοντας την ίδια για τα έξοδα μεταφοράς.

Βασικές προϋποθέσεις για να γίνει αποδεκτή η επιστροφή:
1.    Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Συγκεκριμένα, το προϊόν δεν πρέπει να έχει φορεθεί, πλυθεί, σιδερωθεί καθώς επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται από τυχόν ετικέτες, καρτελάκια, σακούλες που υπήρχαν κατά την αποστολή του.
2.    Η αίτηση επιστροφής  πρέπει να γίνει εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του εμπορεύματος.

Ακυρώσεις γίνονται δεκτές εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής. Για αίτηση επιστροφής προϊόντων, αλλαγή ή ακύρωση παραγγελιών παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail:info@stampamania.gr

•    Ασφάλεια
Για την μεγαλύτερη δυνατή προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας μας έχουμε εφαρμόσει ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ο κλάδος της Πληροφορικής σήμερα σε θέματα που αφορούν την εξασφάλιση της ακεραιότητας της ανταλλαγής πληροφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο.
Αυτή τη στιγμή η πιο ευρέως διαδεδομένη μέθοδος και αυτή που διασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό τα παραπάνω είναι η χρήση λογισμικού Secure Sockets Layer (SSL).

To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, εγκαθιδρύοντας έτσι μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου. Η κρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και η αποκρυπτογράφηση αυτών αποτελεί ένα πρακτικά αδύνατο και ανυπόστατο σενάριο.

•    Τροποποίηση των Παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης
Η www.stampamania.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

•    Ισχύον Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της πύλης www.stampamania.gr διέπονται από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση καθώς και από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003).

Ο χρήστης, με το παρόν κείμενο ως έχει, συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της πύλης από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.Designed & Developed by Wesate using Stabissimo Software
Copyright 2010 - 2011 © Stampamania.gr